KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

Emulsje Diazo - fotopolimerowe


<<<   Powrót do oferty

 

Uniwersalne:
902                      więcej>>>
911                      więcej>>>
914                      więcej>>>
915                      więcej>>>
SuperCoat         więcej>>>
916                      więcej>>>
917                      więcej>>>
Zenith                 więcej>>>

Specjalne:
SuperPro            więcej>>>
948                       więcej>>>
SuperTex            więcej>>>
Enduro                więcej>>>Połączenie metody dwuazowej i fotopolimerowej umożliwiło stworzenie systemu szablonów pozwalających na uzyskanie najwyższych standardów druku we wszystkich zastosowaniach, przy użyciu wszystkich rodzajów farb.

 

Instrukcja dla użytkownika

Bezpieczne oświetlenie

Wszelkie prace z emulsjami Dirasol powinny być wykonywane w świetle o niskiej zawartości promieniowania niebieskiego i ultrafioletowego - -

Zalecane jest stosowanie oświetlenia żółtego.

światło dzienne musi zostać wyeliminowane albo przefiltrowane przez przesłaniającą okna warstwę żółtego lakieru lub żółtej folii.

 

 

Uczulanie

Emulsja Diazo fotopolimerowe jest dostarczana w dwóch opakowaniach składających się z następujących

składników:

Część A - ciekła emulsja

Część B - uczulacz diazo (dwuazowy)

 

Powinny być zmieszane razem w następujący sposób:

1. Do butelki z uczulaczem dodajemy wodę, nie mniej niż 80% objętości butelki i wstrząsamy, aż do

całkowitego rozpuszczenia substancji uczulającej.

2. Dodajemy roztwór uczulacza do emulsji i dokładnie mieszamy przy pomocy plastikowego lub

drewnianego mieszadła. Przed zastosowaniem emulsję pozostawimy na 1 godzinę, aby uwolniły się

zawarte w substancji pęcherzyki powietrza.

Emulsje uczulone, przechowywane w temperaturze pokojowej, powinny zostać zużyte w ciągu okresu przydatności do użycia, wymienionego w tabelce "charakterystyka".

 

Przygotowanie siatki

Siatkę należy odtłuścić:

- W automatycznym urządzeniu czyszczącym za pomocą preparatu Xtend Prep 300 rozcieńczonego

maksymalnie 5 częściami wody.

- Ręcznie, używając Xtend Prep 102. Najpierw należy zwilżyć sito, a potem nałożyć środek przy pomocy

gąbki lub szczotki i rozprowadzić go pocierając siatkę ruchami kolistymi. Proszę się upewnić, że obydwie

strony sita zostały dokładnie oczyszczone.

Odkładamy na 60 sekund, a następnie spłukujemy zimną wodą. Odstawiamy sito do całkowitego

wyschnięcia.

 

Rynienki do powlekania firmy Sericol

Rynienka składa się z precyzyjnie wytłoczonego korytka aluminiowego, którego boki są ograniczone plastikowymi

zatyczkami, uformowanymi metodą wtryskową, co pozwala na naniesienie warstwy o średniej grubości.

W krawędzie są wbudowane specjalne łopatki, które zapewniają krawędzi powlekającej stały, optymalny kąt

nachylenia do siatki, co pomaga w eliminacji nierównomiernego zaciągnięcia emulsji. To umożliwia

nawet stosunkowo mało doświadczonemu pracownikowi szybkie i dokładne powleczenie sita.

 

 

Powlekanie emulsją

Powlekanie automatyczne:

Poleca się jedno równoczesne zaciągnięcie emulsji po obydwu stronach. Jeśli wymagana jest większa grubość matrycy, można zastosować jeszcze jedno jednoczesne powleczenie lub dodać kilka zaciągnięć po stronie raklowej. Dodatkowe powleczenia jednostronne zawsze muszą być dodawane po stronie rakla, w celu nadbudowania warstwy emulsji po stronie druku.

Powlekanie ręczne:

Nałożyć jedną warstwę po stronie drukowej, a następnie jedną lub dwie warstwy po stronie raklowej, metodą

mokro na mokro. W zależności od wymaganej grubości powłoki, można jeszcze dołożyć kilka warstw po stronie

raklowej.

 

Suszenie

Sito suszymy w pozycji poziomej, skierowane stroną raklową ku górze, w ciemnym pomieszczeniu lub w łagodnym świetle żółtym. Można zastosować nawiew ciepłego powietrza lub komorę suszącą (do 40oC).

Unikać wilgotności powyżej 60% i poniżej 20%.

Aby zapewnić maksymalną trwałość szablonu, przed rozpoczęciem naświetlania emulsja musi być całkowicie

wysuszona. Wysuszone sita należy przechowywać w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu nie dłużej, niż

przez czas określony w charakterystyce danej emulsji.

 

Naświetlanie

Prawidłowy czas naświetlenia jest najważniejszym czynnikiem decydującym o uzyskaniu optymalnej dokładności i rozdzielczości, oraz o trwałości matrycy.

Dlatego stosując nieznaną emulsję lub przy zastosowaniu nowego žródła światła czy po zmianie lampy poleca się zastosowanie kalkulatora naświetleń.

Czasy naświetlania powinny być regularnie weryfikowane przy pomocy tego kalkulatora, również wtedy, jeśli nie

uległy zmianie żadne parametry procesu. To pozwoli na zachowanie prawidłowego czasu ekspozycji, nawet przy

pogarszającej się z czasem emisji promieniowania.

Film ustawiamy na sicie, przy czym emulsja filmu musi się

stykać z emulsją powlekającą sito, i mocujemy go za pomocą taśmy. Następnie takie kompletne sito

umieszczamy w kopioramie, celem zapewnienia idealnego przylegania. Poniższe dane mogą być

wskazówką przy doborze czasu naświetlania. Będzie on w znacznej mierze zależał jednak od grubości warstwy

emulsji, koloru siatki, stopnia przežroczystości diapozytywu, rodzaju sprzętu, wieku lampy, i innych zmiennych warunków występujących w danej pracowni. Wszystkie dane są podane dla lampy oddalonej o 120 cm od kopioramy.

 

 

 

Wywoływanie

Delikatnie zwilżać obie strony sita przy pomocy rozpylonej zimnej lub ciepłej wody. Wymywać szablon od strony

druku, a jeśli to konieczne, to po minucie zwiększyć ciśnienie wody. Kontynuować wymywanie, aż pokażą się

czyste i ostre części obrazu. Przy matrycach grubych, o wysokiej warstwie emulsji, można pozostawić je mokre

przez kilka minut, a następnie przystąpić do wywoływania.

Po wywołaniu sito dokładnie wysuszyć w komorze suszącej lub przy pomocy ciepłego nawiewu.

 

Maskowanie i retuszowanie

Jakiekolwiek pojawiające się wady czy też drobne otwory mogą być wypełnione przy pomocy pędzelka środkiem do retuszu Xtend Green lub Red Filler. Te same wypełniacze mogą być użyte do zablokowania niepokrytego sita

pomiędzy krawędziami szablonu a ramką.

 

Oczyszczanie sita

Automatyczne urządzenie czyszczące:

Usunąć wszelkie pozostałości farb przy pomocy środka

Xtend Screen Cleaner i odwarstwić stosując roztwór Strip Liquid Concentrate.

Mycie ręczne:

Wszelkie ślady farb należy zmyć szmatką zwilżoną zmywaczem Xtend Screen Cleaner. Następnie sito

zmywamy wodą i nakładamy roztwór środka odwarstwiającego Strip Powder lub Liquid na obydwie

strony siatki. Pozostawiamy na kilka minut. Sito może być potem z łatwością oczyszczone strumieniem wody lub

przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem.

 

Przechowywanie

Nie uczulona emulsja Dirasol powinna być przechowywana w możliwie najchłodniejszym miejscu (nie poniżej 2oC i nie powyżej 35oC). Przechowywanie uczulonej emulsji powinno się odbywać w podobnych warunkach, w oryginalnych pojemnikach, dokładnie zamkniętych wieczkiem. Produkt pozostaje stabilny w temperaturze 22oC przez okres wymieniony w charakterystyce danej emulsji. Ten czas można wydłużyć przechowując uczuloną emulsję w lodówce. W temperaturze powyżej 22oC okres przechowywania znacznie się skraca.

 

Fujifilm Sericol UK Limited

- Posiada świadectwo spełnienia międzynarodowych standardów środowiskowych ISO 14001.

- Jest zaangażowany w minimalizację ryzyka, jakie ponosi użytkownik stosując produkty firmowe, a także

w minimalizację wpływu działalności firmy na środowisko, od badań przez produkcję na dostawach

kończąc.

-  Polityka pracy zespołu badawczo-rozwojowego koncentruje się na zdrowiu, bezpieczeństwie i ochronie

środowiska. Ich celem jest aktywne tworzenie nowych produktów, wywierających jeszcze mniejszy wpływ

na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz środowisko naturalne.

- Regularne badanie i monitorowanie oddziaływań firmy oraz jej aktywności, ustalanie zadań i celów jest

częścią ciągle udoskonalanego procesu.

-  Jest zaangażowany w redukcję odpadów poprzez lepsze wykorzystanie surowców, energii, wody

i materiałów wtórnych.

 

 

Zasady bezpiecznego stosowania

Emulsje Dirasol diazo-fotopolimerowe:

-  W swoim składzie nie zawierają związków chemicznych toksycznych dla zdrowia, rakotwórczych,

mutogennych i tworzących toksyny, zgodnie z dyrektywą 67/548/EC.

-  Punkt zapłonu oznaczany jest powyżej 55oC, dlatego też nie jest klasyfikowana jako "substancja

niebezpieczna" zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych i wybuchowych (DSEAR).

Dokładne informacje na temat bezpiecznego stosowania emulsji i uczulacza są zawarte w odpowiedniej karcie

charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej, która jest dostarczana na życzenie.

 

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Emulsje Dirasol diazo-fotopolimerowe:

- Nie zawierają związków chemicznych naruszających warstwę ozonową - zgodnie z opisem Konferencji

Montrealskiej.

- W ich składzie nie ma węglowodorów aromatycznych.

-  Nie zawierają żadnych lotnych rozpuszczalników i dlatego są korzystne dla środowiska naturalnego

w porównaniu z produktami rozpuszczalnikowymi.

-  W swoim składzie nie ma plastyfikatorów ftalowych.

-  Wartość pH wynosi 4-5.