KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

Chemia do przygotowania i odwarstwiania matryc


<<<   Powrót do oferty

XTEND

Produkty do odwarstwienia i oczyszczania szablonu sitodrukowego

 

Odwarstwiacze szablonowe

Xtend Strip usuwa szybko filmy kapilarne bezpośrednie i pośrednie, a także emulsje bezpośrednie, które nie są produkowane na bazie żelatyny.

 

Odwarstwiacz w proszku:

-          Może być stosowany na siatkach wszystkich typów

-          Nie reaguje na twardą wodę, dzięki czemu nie inicjuje sedymentacji

-          Bardzo oszczędny, zwłaszcza w postaci rozpuszczalnego proszku

 

Odwarstwiacz w płynie, daje takie same rezultaty jak w proszku, ale:

-          Dostępny w postaci płynnego koncentratu do rozcieńczania

-          Idealny do zastosowania w automatycznych maszynach myjących - nie blokuje i nie powoduje korozji przewodów

 

Odwarstwiacz LA, daje takie same rezultaty jak w proszku, ale:

-          Posiada mniej kwasowy charakter - pH neutralne dla ścieków.

 

 

Produkty do usuwania pozostałości duchów

 

Antistain Rapid

Alkaliczna pasta na bazie rozpuszczalników, usuwająca wszelkiego typu zabrudzenia na siatkach syntetycznych i stalowych. Jest to najbardziej agresywny produkt czyszczący wśród produktów serii Xtend.

-          System jednoskładnikowy - gotowy do użycia

-          Szybko działający i skutecznie czyszczący

-          Usuwa „duchy” po farbach a także pozostałości filmów kapilarnych i emulsji

 

Antistain Paste

Pasta alkaliczna usuwająca pozostałości farb i przygotowująca siatkę do przygotowania każdego rodzaju szablonu.

-          Szybko usuwa resztki farby i przebarwienia diazo w połączeniu ze zmywaczami Xtend.

 

 

Antistain / Antistain Ultra, Sericlean, Screen Cleaner UV, Screen Gel Clear

Produkty te stosowane razem zapewniają wysoki stopień oczyszczenia szablonu z pozostałości farb oraz emulsji.

 

Antistain/ antistain Ultra

-          Usuwa pozostałości farb i emulsji w połączeniu z Sericlean UV.

-          Antistain Ultra nie cieknie, gdyż posiada strukturę żelu, co ułatwia jego stosowanie.

-          Antistain / Antistain Ultra nie są agresywne wobec siatek syntetycznych i nawet pozostawienie ich na siatce na długi czas nie ma szkodliwego wpływu na włókna siatki.

 

Antistain Cream

-          Niealkaliczny, opatentowany skład chemiczny

-          Może być stosowany wraz z Antistain/ Antistain Ultra do usuwania „duchów” na wszystkich typach siatek.

 

Screen Cleaner UV

-          Przeznaczony do usuwania przebarwień w połączeniu z Antistain/ Antistain Ultra

-          Skutecznie czyści zabrudzone siatki w procesie regeneracji.

 

Screen Gel Clear - zmywacz w żelu

-          Opracowany jako zmywacz do mycia szablonu zaraz po druku

-          Zmniejsza zabrudzenie siatki przed procesem jej regeneracji

 

 

 

Strip Liquid lub Strip Powder - preparaty opracowane do odwarstwiania szablonu

 

1.Strip Liquid

Wlać 1 litr Strip Liquid do plastikowego zbiornika, dodać 20 litrów wody, uzyskując optymalną moc roztworu. Jeśli stosuje się dłuższe czasy odwarstwiania lub przy ręcznym stosowaniu, poziom rozcieńczeń może wynosić nawet 1:55. Może być stosowane mniejsze rozcieńczenie niż optymalne, jeśli szablon jest trudno odwarstwialny. Stosowanie rozcieńczeń poniżej 1:10 może być przyczyną trudności w procesie odwarstwienia.

Jeśli stosowane są automatyczne linie myjące, ilość dozowanego preparatu powinna być zgodna z zaleceniami producenta maszyn. Cykliczne dodawanie świeżego preparatu może być niezbędne, gdy stosowane są maszyny pracujące w biegu zamkniętym.

 

Strip LA:

Przeznaczony do odwarstwienia ręcznego. Dodać 9 porcji wody na 1 porcję Strip LA, w celu uzyskania roztworu o optymalnej mocy.

 

Strip Powder:

Zawartość 100g torebki proszku rozpuścić w 5 lub 10 litrach wody w plastikowym pojemniku, uzyskując 1% lub 2% roztwór. Roztwór 1% jest idealny do ogólnych zastosowań, roztwór 2% do mocno zabrudzonych lub odpornych szablonów.

 

 1. System opracowany w celu umożliwienia całkowitego oczyszczenia szablonu z resztek farby. Xtend Screen Cleaners są szczególnie zalecane tam, gdzie istnieje konieczność usunięcia znacznej ilości mokrej lub zaschnietej farby. Należy zmyć siatkę z obu stron za pomocą Xtend Screen Cleaner , usuwając pozostałe ślady farby, aż do uzyskania prawidłowego, właściwego koloru siatki.
 2. Patrz: informacje techniczne środki do czyszczenia sit.
 3. Zmyć pod ciśnieniem szablon z obu stron, w celu usunięcia pozostałości farb wraz ze Screen Cleaner, pozostawić siatkę do wyschnięcia.
 4. Nanieść roztwór odwarstwiający na obie strony siatki.

5.       Pozostawić na kilka minut, jeśli to konieczne nanieść dodatkowo więcej roztworu odwarstwiacza na siatkę. Nie dopuszczać do wyschnięcia roztworu odwarstwiajacego na siatce, może to spowodować utrwalenie się emulsji na siatce i znacznie utrudnić dalsze odwarstwienie.

 1. Przestrzelić siatkę silnym strumieniem wody z pistoletu ciśnieniowego.
 2. W przypadku starych lub trudnych do odwarstwienia szablonów, powyższa instrukcja może być niewystarczająca. W takiej sytuacji należy zmyć odwarstwiacz z szablonu, nanieść Xtend Screen z obu stron na wciąż wilgotny szablon i wetrzeć go starannie. Pozostawić do przereagowania na kilka minut, po czym przestrzelić siatkę silnym strumieniem wody. Jeśli będzie to niewystarczające, powtórzyć czynność usuwania resztek farby i pozostałości emulsji z zastosowaniem Antistain Ultra i Screen Cleaner UV, co powinno dać oczekiwany efekt.

 

 

Preparaty do odwarstwienia i czyszczenia zabrudzonych szablonów.

 

Szybkie usuwanie farby i zabrudzeń z szablonu metodą "mokre na mokre".

 

Stosowanie Antistain Rapid do szybkiego usuwania przebarwień.

 1. Nanieść Antistain Rapid na obie strony wilgotnej siatki za pomocą miękkiej szczotki.
 2. Pozostawić szablon tylko na 5 minut. (Dłuższy okres może zaszkodzić siatce z włókien syntetycznych)
 3. Przemyć szablon wodą, najlepiej przestrzelić za pomocą pistoletu wysokociśnieniowego, w celu całkowitego usunięcia zabrudzeń.

 

Stosowanie Antistain Paste i Xtend Screen Cleaner.

 1. Nanieść Xtend Screen Cleaner z obu stron siatki.
 2. Nastepnie dodatkowo nanieść Antistain Paste na obie strony siatki, zmieszać oba produkty za pomocą miękkiej szczotki.
 3. Całość pozostawić na 15 minut. ( dłuższy czas może być szkodliwy dla siatki z włókien syntetycznych)
 4. Spłukać wodą, najlepiej stosując wysokociśnieniowy pistolet, w celu dokładnego usunięcia zabrudzeń.

 

Stosowanie Antistain Ultra w połączeniu z Screen Cleaner UV do szybkiego usuwania przebarwień.

 1. Nanieść szczotką Screen Cleaner UV na obie strony siatki
 2. Nanieść Antistain Ultra, jako kolejny preparat na obie strony siatki, za pomocą szczotki lub odpowiedniej rynienki, tak aby obydwa preparaty były dobrze wzajemnie wymieszane.
 3. Całość pozostawić na 15 minut lub dłużej.
 4. Przestrzelić siatkę silnym strumieniem wody stosując myjkę wysokociśnieniową

 

Czas utrzymywania preparatów na siatce można zmieniać, w zależności od stopnia zabrudzenia siatki. Przedłużenie tego czasu daje silniejszy efekt czyszczący.

Antistain i Antistain Ultra nie działa szkodliwie na włókna siatek syntetycznych i nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa siatki, jak długo pozostawimy te preparaty na siatce.

 

Usuwanie silnych zabrudzeń pozostałości farb oraz emulsji.

 

Stosowanie Antistain Ultra w połączeniu z Screen Cleaner UV lub Antistain Cream.

 1. Nanieść Antistain Ultra na obie strony siatki za pomocą miękkiej szczotki lub odpowiedniej rynienki.
 2. Pozostawić do wyschnięcia. Można zastosować nadmuch chłodnego powietrza, co przyspieszy suszenie i zwiększy skuteczność czyszczenia.
 3. Nanieść szczotką Screen Cleaner UV na obie strony siatki, bezpośrednio na wyschnięty Antistain Ultra lub analogicznie na utrwalone zabrudzenia nanieść Antisain Cream w ten sam sposób (na uprzednio naniesiony Antistain Ultra).
 4. Całość pozostawić do przereagowania na 30 minut.
 5. Przestrzelić siatkę silnym strumieniem wody za pomocą wysokociśnieniowej myjki.

 

 

Opakowanie standardowe

 

Strip powder

SSJ41 Opakowanie zawiera 5 saszetek 100g

SSL02 Opakowanie o pojemności 1 kg

 

Strip Liquid

SUH64 Opakowanie o pojemności 1 lub 5 litrów

 

Strip LA

SUD15 Opakowanie o pojemności 1 litr

 

Antistain Rapid

SHH65 Opakowanie o pojemności 1 lub 5 kg

 

Antistain Paste

SJL53 Opakowanie o pojemności 1 kg

 

Antistain Diazo

AND50 Opakowanie o pojemności 1 lub 5 litrów

 

Screen Cleaner UV

OAT42 Opakowanie o pojemności 5 lub 15 litrów

 

Antistain Cream

SWD48 Opakowanie o pojemności 1 lub 5 kg

 

Antistain Ultra

ANS81 Opakowanie o pojemności 5 litr

 

 

 

Przechowywanie

Produkty te należy przechowywać w temperaturze od 2C do 25C, w celu osiągnięcia ich optymalnej trwałości. Przechowywanie w temperaturze poniżej 25 0 C jest szczególnie ważne w przypadku Antistain/ Antistain Ultra.

 

Zasady bezpiecznego użytkowania:

Seristrip w proszku, w płynie, Antistain Rapid, Antistain Paste, Antistain/ Antistain Ultra, Antistain Cream oraz Screen Gel Clear:

-          Nie zawierają związków toksycznych, kancerogennych, mutagennych I teratogennych.

-          Nie mają punktu zapłonu dlatego też nie podlegają przepisom o cieczach łatwopalnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania powyższych produktów zawarte są w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej

 

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Antistain Rapid, Antistain Paste, Antistain Ultra, Antistain Cream oraz Screen Gel Clear:

-          Nie zawierają związków chemicznych naruszających warstwę ozonową - zgodnie opisanych w Konwencji Montrealskiej.

-          Zostały opracowane bez zawartości węglowodorów aromatycznych , które są znane ze szkodliwego działania na środowisko naturalne.

-          Z łatwością ulegają biodegradacji, co zostało sprawdzone przy pomocy testu zamkniętej butli OECD 301D.

 

Seristrip w proszku, LA oraz w płynie:

-          Nie zawierają związków chemicznych naruszających warstwę ozonową - zgodnie opisanych w Konwencji Montrealskiej.

-          Są na bazie wody, co znacznie redukuje niekorzystny wpływ rozpuszczalników na środowisko.

 

Seristrip w proszku ma ph na poziomie 6.0-8.0

Seristrip w płynie 1.0

 

Strip LA 2.4

Antistain Rapid 14.0

Antistain Paste 14.0

Antistain 12.9

Antistain Ultra 13.6